cenník obalovania sál


Obalovanie sály do výšky 3,5m

- montáž závesu pomocou rebríkov

- úprava závesov

- demontáž závesov

- pranie a žehlenie závesov

- dovoz/odvoz závesov do 7km ZDARMA

( nad 7km účtujeme 0,40eur/km )

POZOR! - pred montážou treba konzultovať možnosti pripevnenia závesov s majiteľom sály !!!

*znamená napr.: šírka sály(9bm) + 2x dĺžka sály(15bm) = 39bm

CENA PLATÍ NA 72HOD, prípadne podľa dohody.

4,30€/bm*


Obalovanie sály od 3,5m do 5m (max výška sály)

- montáž závesu pomocou rebríkov a plošiny

( nutnosť viacerých pracovníkov, kôli bezpečnosti )

- úprava závesov

- demontáž závesov

- pranie a žehlenie závesov

- dovoz/odvoz závesov do 7km ZDARMA

( nad 7km účtujeme 0,40eur/km )

POZOR! - pred montážou treba konzultovať možnosti pripevnenia závesov s majiteľom sály !!!

*znamená napr.: šírka sály(9bm) + 2x dĺžka sály(15bm) = 39bm

CENA PLATÍ NA 72HOD, prípadne podľa dohody.

5,30€/bm*